Bralni nahrbtnik

 

Bralni nahrbtnik je projekt, ki je namenjen sistematičnemu spodbujanju družinskega branja in razvoju bralne kulture. Bralna vzgoja se začne v družini. V knjigah se skriva veliko spoznanj in nas zanima kaj boste odkrili vi. 

V njem so knjige za učence in za starše z ekološko vsebino.  Skupaj s starši jih učenci doma preberete in se pogovarjate o prebranem, oglejte si ilustracije. Svoja razmišljanja, doživetja in vtise o prebranih knjigah narišete ali zapišete v priložen »bralni zvezek«. V zvezku je za vsako družino prostor za zapis (na črte) in ilustracijo (na prazno stran).
Letos smo vanj dodali tudi knjige v vzpodbudo, da si vzamete čas drug za drugega in skupaj nekaj konkretnega ustvarite, doživite. Izberite si eno stvar in jo naredite oziroma doživite.
 
V zvezek zapišete:
– IME IN PRIIMEK OTROKA
– ČAS, KO JE PRI NEKOMU GOSTOVAL BRALNI NAHRBTNIK
– KDO JE V DRUŽINI KAJ BRAL
– NARIŠETE/NAPIŠETE KAJ O TEM
– NAPIŠETE SVOJA RAZMIŠLJANJA, NARIŠETE SVOJA DOŽIVETJA,
– NALEPITE FOTOGRAFIJO 
–  …
 
Vsak petek izštejemo enega učenca. Srečnež odnese bralni nahrbtnik domov in ga prinese naslednji četrtek nazaj v šolo.
Prosimo, da nahrbtnik z vso vsebino nepoškodovan vrnete v dogovorjenem času!
Pred koncem šolskega leta bodo otroci z učiteljico pregledali bralni nahrbtnik pri pouku in se pogovarjali o knjigah in doživetjih.

 

Knjige so izbrane z mislijo, da vam bo ob skupnem branju lepo.
Vse starše lepo vabimo k sodelovanju. 
 
 
Društvo Bralna značka o BRANJU:
 
 

           

 

 

 

 

 

Branje

 

Brati pomeni početi podvige.

Brati je možno marsikaj.

Recimo: grozdje in fige in knjige

in med brati še kaj.

 

Brati je na sploh enostavno.

Črke hrustaš kot zalogaj.

Teže pa je, a tudi bolj slavno,

brati pravilno in hitro nazaj.

 

A nazaj se daleč ne pride.

Pravo branje le dalje in dalje gre

čez črke in pike, čez vrte in hribe

v Koromandijo ali še dlje.

                                        Tone Pavček

Šola tisočerih talentov