Bralni nahrbtnik

Na OŠ Alojzija Šuštarja smo se odločili, da naše učence navdušimo za branje tudi s pomočjo »bralnega nahrbtnika«. To je projekt, ki je namenjen sistematičnemu spodbujanju družinskega branja in razvoju bralne kulture. 

V bralnem nahrbtniku je pet knjig za učence in ena za starše. Skupaj s starši jih učenci doma preberejo, se pogovarjajo o prebranem, svoja razmišljanja, doživetja in vtise o prebranih knjigah pa lahko po želji tudi narišejo ali zapišejo v priložen »bralni zvezek«.
 
Vsak petek izštejemo enega učenca. Srečnež odnese bralni nahrbtnik domov in ga prinese naslednji četrtek nazaj v šolo.
 
Vse starše lepo vabimo k sodelovanju!