Danes pust, jutri post

DSC_0484DSC_0586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativni dan v Zavodu sv. Stanislava

20150213_Informativni dan_042

Ponovno lep ogled in veliko zanimanja

V Zavodu sv. Stanislava sta v petek in soboto, 13. in 14. februarja, potekala informativna dneva. Na njih sta se predstavila v prvi vrsti Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom. Zelo nas veseli, da smo lahko v svoje prostore ponovno sprejeli veliko število obiskovalcev, ki so v vseh treh terminih povsem zapolnili dvorano Matije Tomca. Skupno nas je v teh dneh obiskalo več kot 700 osnovnošolcev in njihovih staršev. Še bolj pa nas veseli, da so vsi ti obiskovalci izrazili veliko mero navdušenja in zadovoljstva ob svojem obisku.

Preberi več »

Nova video predstavitev – “Ker hočem dihati na svoj način”

Pojasnilo, kako se financira OŠ Alojzija Šuštarja

Naša šola je v javni mreži šol, ima javnoveljavni program. Izvajamo vse predmete, ki so v predmetnikih javnih osnovnih šol in to z minimalnimi odstopanji v enakem obsegu kot v javnih šolah: slovenščina, matematika, angleščina, spoznavanje okolja, družba, zgodovina, geografija, naravoslovje, narava in tehnika, kemija, biologija, fizika, glasbena umetnost, likovna umetnost, domovinska in državljanska kultura in etika, šport, obvezni in neobvezni izbirni predmeti. Namesto gospodinjstva in tehnike imamo v približno enakem obsegu predmet praktikum, ki ima podobne vsebine, je pa nekoliko bolj praktično naravnan.

Ta del obveznega programa je na ostalih šolah financiran s strani Ministrstva 100%, pri nas pa 85%, zato morajo za ta del obveznega programa starši plačevati šolnino, ki znaša od 0€ do 60€ (zavisi od socialnoekonomskega statusa družine in števila otrok v družini). In prav ta obvezni del programa je bil predmet obravnave na US.

Preberi več »

Odločba Ustavnega sodišča ugotavlja neustavnost financiranja zasebnih OŠ

Objavljena je bila odločba Ustavnega sodišča z dne 4. 12. 2014, v kateri je US ugotovilo, da je način financiranja osnovnih šol, kot ga določa Zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju, neskladen z Ustavo. Državnemu zboru je ugotovljeno neskladje naložilo odpraviti v roku enega leta.

Ob tej odločitvi objavljamo odziv v. d. direktorja Zavoda sv. Stanislava, mag. Gregorja Celestine:

"Veseli smo odločitve Ustavnega sodišča, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena ZOFVI v delu, ki se nanaša na obvezne javnoveljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo. Tako bodo starši, ki šolajo otroke na zasebni Osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava ter zato plačujejo šolnino, lahko v enakopravnem položaju z ostalimi slovenskimi starši, ko bo neskladje odpravljeno.

Preberi več »